Analogový převodník LCD20


25. 4. 2019


Nastavitelný analogový převodník s proudovým 4-20 mA nebo napěťovým 0-10 V výstupem 


 

Kromě analogového převodu je LCD20 vybaven dvěma spínací relé výstupy a dvěma digitálními vstupy. S převodníkem je možné provádět jednoduché dávkovací úkony s nastavenými setpointy.

 

Jako příklad použití může být uveden systém dvou-rychlostního navažování. Obsluha tlačítkem aktivuje systém samozadržného relé (není naznačen na obrázku), kde pomocí výstupů z převodníku LCD20 se bude navažovat dvou-rychlostně. Při dosažení nastavených setpointů bude navažování ukončeno a systém samozadržného relé bude odpojen dokud nebude na váze prázdná nádoba a obsluha nekvituje tlačítko spuštění. Symbolický příklad použití analogového převodníku LCD20 při navažování:

Příklad použití LCD20

 

Převodník je zástavbově úzký a připraven pro umístění do rozvaděče na DIN lištu:

LCD20 na DIN liště

 

 Analogový převodník LC20 se nastavuje přes PC s programem LC Toolkit. K programování je potřeba programátor PGM1, který slouží na propojení komunikace mezi PC a převodníkem:

LCD20 a programátor

 

K nastavení a kalibraci musí být na PC nainstalován program LC Toolkit, který je volně dostupný k převodníku. Ukázka z programu:

Program LC Toolkit

 

Webová prezentace analogového převodníku LCD20
https://www.utilcell.com/elektronika/lcd20/