Vysokokapacitní silo - oborové řešení


25. 10. 2021


Někdy se v praxi může stát, že je použitá technologie zatížena velkou chybou a nejistotou měření. Jak těmto chybám předejít?


Někdy se v praxi může stát, že je použitá technologie (např. měření jen tenzometrickými známkami) zatížena velkou chybou a nejistotou měření.

 

Důvody těchto chyb:

  • Teplotní kompenzace, resp. různá roztažnost konstrukce v závislosti na působení různých teplotních skoků.
  • V konstrukci může vznikat různé pnutí mechaniky v závislosti na zatížení → nelineární průběh.
  • V mechanice může být použito mnoho různých druhů kovů, každý s jinou fyzikální vlastností.

 

Pokud se potřebujete v praxi těchto chyb vyvarovat, což je samozřejmě logické, s ohledem na efektivitu a výkon, řešením je využít naše tenzometrické snímače.

 

Pro klienta, který se rozhodl po dvouletých táhlých problémech s tímto systémem měření aplikovat právě naše tenzometrické snímače, jsme vyhodnotili jako nejvhodnější řešení použití tlakového tenzometrického snímače M740/200t s montážním příslušenstvím 74909, které slouží nejen pro správný přenos síly mezi silem a snímačem, ale také plní ochranu proti vytržení.

 

 

 

Investorovi byli dopředu dodány výkresy v DWG pro příslušenství 74909, aby mohl provést přizpůsobení místa montáže. Statikovi byl zaslán katalogový list pro snímač M740 a příslušenství 74909, kde jsou uvedeny zvedací síly, aby provedl zhodnocení. Statik rozhodl, aby investor pojistil ochranu proti vytržení ještě mimo příslušenství. Investor tuto přídavnou ochranu provedl ve formě dvou externích šroubovici mimo příslušenství 74909 u každé nohy. 

 

Zajímá vás kompletní rozsah této aplikace? Stačí přejít na toto oborové řešení >> https://www.utilcell.com/oborova-reseni/vysokokapacitni-silo/