Vysokokapacitní silo

 POPIS PROJEKTU

Požadavek investora je vážení sila, které dosahuje maximální hmotnosti 350 t. Toto silo bylo v minulosti doplněno o technologii měření síly v konstrukci za pomocí nalepovacích tenzometrických známek. Tato síla se přepočítávala na zatížení v sile. Ale tato technologie je zatížena velkou chybou a nejistotou měření. Hlavní problém je s teplotní kompenzací, resp různou roztažností konstrukce v závislosti na působení různých teplotních skoků. Dále v konstrukci může vznikat různé pnutí mechaniky v závislosti na zatížení → nelineární průběh. V mechanice může být použito mnoho různých druhů kovů, každý s jinou fyzikální vlastností. Investor po dvouletých táhlých problém s tímto systémem měření se rozhodl pro tenzometrické snímače.

 

 ŘEŠENÍ PROJEKTU

Řešení tohoto projektu je použití tlakového tenzometrického snímače M740/200t s montážním příslušenstvím 74909, které slouží nejen pro správný přenos síly mezi silem a snímačem, ale také plní ochranu proti vytržení.

 

Snímač M740/200t s příslušenstvím 74909:

 Snímač M740/200t s příslušenstvím 74909

Investorovi byli dopředu dodány výkresy v DWG pro příslušenství 74909, aby mohl provést přizpůsobení místa montáže. Statikovi byl zaslán katalogový list pro snímač M740 a příslušenství 74909, kde jsou uvedeny zvedací síly, aby provedl zhodnocení. Statik rozhodl, aby investor pojistil ochranu proti vytržení ještě mimo příslušenství. Investor tuto přídavnou ochranu provedl ve formě dvou externích šroubovici mimo příslušenství 74909 u každé nohy. Níže je detailní fotka této úpravy:

 

Detail montáže M740 s příslušenství 74909

 

Signál ze 4 snímačů byl sečten hliníkovou součtovou krabicí 89128 s bleskojistkami, protože se jedná o kovou a velmi vysokou stavbu. U této aplikace dochází k velkým teplotní výkyvům a proto byla součtová krabice vyplněna zalévacím gelem 8882, který vyplní obsah součtové krabice, takže nemůže kondenzující voda vniknout na desku plošných spojů, kde by mohla udělat zkrat nebo přechodový odpor. Zároveň se tímto ochrání i odizolované části kabelu od snímačů, kde kdyby vnikla voda do bužírky a postupným vzlínáním přes celou délku kabelu by postupovala až do snímače, by byl snímač zničen.

 

Hliníková součtová krabice a zalévací gel:

Hliníková součtová krabice a zalévací gel 

Od součtové krabice byl natažen 6-ti vodičový kabel 89010, který byl zavlečen do ocelové chráničky VA0010. Nebyl požadavek na přenos signálu do nadřízeného systému, jen zobrazení údaje přímo u sila. Proto byla zvolena vyhodnocovací nerezové jednotka SMART s krytím IP65 a LED segmentový displej s výškou 20 mm

 

Nerezová vyhodnocovací jednotka SMART:

SMART 

 

 POUŽITÉ KOMPONENTY

 

 DOPORUČENÁ VYLEPŠENÍ PROJEKTU