Ekonomické vážení sila

 POPIS PROJEKTU 

Investor potřeboval zajisti přesné monitorování obsahu materiálu v novém sile, ale s předchozí technologií měření hladiny uvnitř stávajícího sila nebyl spokojený. Silo je postaveno na 3 nohách o maximální zátěži 55 000 kg (materiál + celá konstrukce). Stanovené požadavky investora jsou protichůdné. Požadoval co největší možná přesnost měření hladiny, ale za co nejnižší cenu. Bylo požadováno vyhodnocení ve velíně, kde obsluha bude hlídat hladinu materiálu a podle toho provádět objednání materiálu.

 

 ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Řešení tohoto projektu je použití snímače M420/30t spolu s montážním kitem 42902. Jedná se o ekonomické vážení, protože snímač má výborný poměře cena/výkon. Snímač M420/30t má dle OIML přesnost 1000 dílku, ale pro přesné měření hladiny nebo monitorování materiálu v sile je to naprosto dostačující. Pokud by bylo požadování velmi přesné vážení, pak by jsme doporučili snímač M460. Další výhodou použití snímače M420/30t s montážním kitem 42902 je, že montáž mohla být provedena na příslušenství bez přítomnosti snímače, ten byl vložen do montážního kitu až po dokončení montážní a svařovacích prací. Montážní výška příslušenství je pouhých 100 mm. 

 

Snímač M420/30t s příslušenstvím 42902:

 Snímač sil M420 a příslušenství 42902

Signál ze 4 snímačů byl sečten hliníkovou součtovou krabicí 89128 s bleskojistkami, která je umístěna ve venkovních prostorách. U venkovních aplikací sil, násypek a různých nádob je tato součtová krabice vhodná, protože zde hrozí nebezpečí úderu blesku. Odtud je kabel 89010 natažen až do velína, kde do dveří rozvaděče byla nainstalována panelová jednotka SWIFT 89460. Investor požadoval, aby pří klesnutí hladiny materiálu pod určitou hladinu, provedl operátor objednání materiálu u dodavatele. Proto na digitální výstup jednotky SWIFT byla napojená světelná signalizace a na jednotce nastaven setpoint. Pokud materiál klesne pod tuto nastavenou hodnotu, tak dojde k sepnutí digitálního výstupu, resp. k rozsvícení světelného signálu, který upozorní, aby operátor objednal vstupní materiál u dodavatele.

 

Panelová jednotka SWIFT 89460:

Jednotka SWIFT v panelovém provedení

 POUŽITÉ KOMPONENTY

 

 DOPORUČENÁ VYLEPŠENÍ PROJEKTU