Vážení nerezových sil

 POPIS PROJEKTU

Požadavek byl nově vyráběných 9 nerezových sil vybavit přesným systémem pro vážení materiálu. Jednalo se o drahý materiál, který má být v sile uchováván a monitorován pro přesné skladové hospodaření (příjem od dodavatele / výdej materiálu do výroby). Tento materiál nesmí být kontaminovaný s žádným jiným kovem než z nerezem. Proto jsou sila nerezové sila, konstrukce a potrubí je také nerezové a proto je požadavkem investora, aby i komponenty vážícího systému byli také v nerezovém provedení. Nerezové silo i s naplněným materiálem do maxima bude mít celkovou hmotnost nepřesahující 105 000 kg. Sila budou postavena na 4 nohách. Protože na celé výrobní hale je průmyslová sběrnice PROFIENT a sběr dat je centrálně do jednoho místa, tak i systém vážení musí být vybaven protokolem PROFINET.

 

 ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Řešení tohoto projektu je použití přesného nerezové snímače M460/50t s třídou přesnosti 3000 dílků dle OIML. Ke snímačům se použije nerezové montážní příslušenství 46902i pro správný přenos síly. Montážní výška příslušenství je 200 mm. Montážní příslušenství 46902i společně se snímačem M460/50t vytváří i ochranu proti vytržení. Tyto síly jsou přesně definované tabulkou, která se součástí našeho katalogového listu k tomuto snímači. Tabulka byla zaslána statikovi, který dohlíží nad konstrukcí těchto sil, aby provedl posouzení a vše odsouhlasil.

 

Snímač M460/50t s příslušenstvím 46902i:

 Snímač M460 a montážní kit

 

Signál ze 4 snímačů byl sečten hliníkovou součtovou krabicí 89128 s bleskojistkami, která je umístěna mimo prostor, kde by mohl být materiál kontaminován jiným kovem než nerezem. U venkovních aplikací sil, násypek a různých nádob je tato součtová krabice vhodná, protože zde hrozí nebezpečí úderu blesku. Naše společnost vyrábí jen hliníkové nebo plastové součtové krabice, které lze vyrobit velmi přesně. Nerezové součtové krabice nemáme a spousty naších konkurentů se potýká s problémem vniknutí vody do nerezových součtových krabice a to je právě druhý důvod proč není v projektu nerezová součtová krabice.

 

Detailní pohled na snímač M460/50t a nerezové příslušenství 46902i:

Detailní pohled na snímač M460/50t a nerezové příslušenství 46902i

 

Od součtových krabic 89128, které byli umístěni u každého z devíti sil, byl kabel 89010 natažen do nerezového rozvaděče. Kabel je zavlečen do chráničky VA0010. Nerezový rozvaděč je umístěn na hranici základů pro sila, aby mohla obsluha dobře vidět kolik je v jednotlivých silech materiálu. Jedná se o nerezový rozvaděč, který má transparentní okénko a uvnitř jsou jednotky SWIFT na DIN lištu s komunikační protokolem PROFINET. Tento protokol je poté přes komunikační kabel přiveden do velína, kde probíhá sběr dat do interního systému firmy.

 

Jednotka SWIFT 89453 s protokolem PROFINET v provedení na DIN lištu:

SWIFT PROFINET 

Pohled na nerezový rozvaděč:

Pohled na nerezový rozvaděč 

 

 POUŽITÉ KOMPONENTY

 

 DOPORUČENÁ VYLEPŠENÍ PROJEKTU