Použití vstupů a výstupů jednotky DAT400 a DAT500

Použití vstupů a výstupů jednotky DAT400 a DAT500

Nastavení obou jednotek je stejné, liší se jen čísleným označením vývodů na svorkovnici. U DAT400 jsou výstupy číslovány 1 - 3 ( 3 je svorka COM ) a vstupy mají čísla 4 - 6 ( 6 je svorka COM ). DAT500 má vstupy označeny 13 - 15 ( 15 je svorka COM ) a vstupy 16 - 18 ( 18 je svorka COM ).

Pro aktivaci vstupů se používá napájecí napětí ( viz. obr. ), na svorku COM se přivede záporná větev napájení.

Na výstupech se v aktivovaném stavu objeví napětí přivedené na svorku COM.
Na obrázku vlevo vidíme zapojení spínacích relé k výstupům, včetně vnitřního zapojení v DAT400 ( shodné jako DAT500, jen jinak číslované ).

Nastavení programové

Menu se ovládá všemi čtyřmi tlačítky - tlačítka „SET' a „FUN' slouží jako kurzorové šipky, tlačítko „0' se používá jako tlačítko NE, nebo pro přepínaní mezi číselnými řády, dojde-li na nastavení číselné hodnoty, nebo jako ESC; tlačítko „PRG' má funkci ANO, nebo Enter.

Nastavení výstupů probíhá v Rozšířeném menu ( souběžné stisknutí a držení „SET' a „PRG' ) v nabídce In-out.

Jednotlivé parametry

MODE

HYST

Udává hodnotu hystereze zamezující nerozhodnosti stavu relé při dosažení setpointu (přednastavení je 2).

TIMER

Udává dobu po které se výstup sám odpojí (po dosažení setpointu).

DELAY

Udává zpoždění sepnutí výstupu při dosažení setpointu.

TEST IN, TEST OUT

Používají se k testu vstupů, výstupů.

Oba výstupy se nastavují stejně, při nastavování výstupu 1 je u parametrů zobrazeno číslo 1, při nastavování výstupu 2 je zobrazeno číslo 2 (např. MODE1 - nastavení základních parametrů výstupu č. 1).

Logické stavy obou výstupů jsou indikovány LED diodami umístěnými pod displejem jednotky a tyto jsou označeny čísli 1 a 2.

Logické vstupy

Oba mají již předdefinovanou funkci.

Nastavení setpointů

Provádí se pomocí tlačítka „SET', které se zmáčkne v modu vážení. Vybereme setpoint, který chceme nastavovat a zmáčknem „PRG'. Ovládání je popsáno výše. Pro potvrzení hodnoty zmáčkneme „PRG' a pak „0' a objevíme se zpět v modu vážení.