Program Inovation pro nastavení jednotek DAT 400/500

Program provede nastavení všech parametrů jednotek DAT 400/500

Program Inovation pro nastavení jednotek DAT 400/500.

Program Inovation umožní po připojení jednotek DAT 400/500 k počítači, nastavení těchto jednotek. Daná konfigurace se může následně vytisknout nebo uložit, a znovu ji použit v budoucnosti pro další nastavení jednotek. Pokud se provádí správa těchto jednotek, je potom jednoduché replikovat správné nastavení jednotky. Totéž platí pro hromadné nastavování těchto jednotek. Připojení lze provést přes USB port, který u jednotky DAT 400 se nachází v levém pravém rohu po odsunutí krytky, nebo po připojení na RS-232 port. Jednotka DAT 500 lez nastavit pouze přes RS-232 port.Program Inovation umožní provést kalibraci jednotky,nakonfigurování číslicových vstupů/výstupů a analogového výstup, otestování těchto výstupů a  nastavení adres jednotek(pro práci v  RS-485)

Přesný postup krok po kroku si stáhněte v tomto (5,6 MB)dokumentu v pdf formátu. Po jeho pečlivém prostudování, si program Inovation stáhněte zde (2,5 MB).