Řízení činnosti navažování pomocí jednotky MATRIX II. Vzorový případ.

Přiložená příručka je kratký pomocný manuál pro nastavení jednotky MATRIX II jako řídící činitel kontroly přístupu na mostní váhu pomocí brán (semafor a závora) a dále navažování na vozidlo.  Je zde přesně popsáno zapojení jednotky s releovým polem 89406 a popis nastavení jednotky. Proces je následující:

1. Vozidlo najíždí na váhu. Provádí se 1. vážení

2. Vozidlo je navažováno dle nastavení.

3. Provádí se 2. vážení a vozidlo opouští váhu.

Semafory (popr. závory) řidí přístup na váhu. Hlasové signály (alarmy) oznamují chybové stavy a upozorňují obsluhu.

Související produkty: 
MATRIX II, MATRIX II Digital
Releové pole 89406