Signál tenzometrického snímače sil je nestabilní

Signál tenzometrického snímače sil je nestabilní

 

Při výskytu tohoto stavu je vhodné provést následující kontroly: