Vstupní impedance snímače je vyšší než deklarovaná

Vstupní impedance snímače je vyšší než deklarovaná

 

Všechny snímače, které opouští výrobu, jsou testovány a pečlivě kompenzovány pomocí různých hodnot odporů na vstupu i výstupu na požadovanou impedanci snímače. Mimořádné navýšení odporu na vstupu ukazuje na změnu v elektrických obvodech oproti původnímu výrobnímu nastavení. V tomto případě, snímač byl poškozen.

 

Vnitřní poškození může být dáno porušením některého z vnitřních odporů můstku, kompenzačního odporu, pájeného spoje či kabelu. Někdy nelze rozpoznat přesnou příčinu, ani jedná-li se o externí zdroj poruchy nebo výrobní vadu.

 

V řadě případů mohou být tyto závady vyvolány nebo urychleny externími zdroji jako jsou údery, mechanické nebo elektrické přetížení (elektrostatický výboj, blesk). V některých případech může takový snímač i v tomto případě nadále pracovat ale s jiným ziskem nebo citlivostí oproti původnímu snímači.