Výběr snímače

Jak vybrat nejvhodnější tenzometrický snímač sil či tenzometrické snímače sil?

 

V následujícím textu uvádíme několik praktických rad pro výběr snímačů sil pro vaši aplikaci. Při výběru je nutné zvážit, že může být více technických důvodů, vlivů nebo požadavků, které je nutné brát na zřetel pro správný výběr snímače. Tato „kuchařka' je vhodná pouze pro systém, na kterém je vážená hmotnost více či méně symetricky rozložena mezi snímače a přenos je přímý, bez pák a větších asymetrií nebo valivých hmotností a zatížení.

 

Pro výběr je nutné si položit několik otázek a odpovědět na ně:

 

Zátěž, která bude působit na snímač nám dá přibližnou hodnotu jmenovité kapacity (váživosti) snímače. Dle tohoto prvního výběru, zúžíme možný počet modelů pro naši aplikaci.

Dále zvážíme pracovní prostředí (uvnitř, venku, korozívní, výbušné, otřesy, vibrace),

společně s dalšími podmínkami nám pomohu určit jmenovitou kapacitou a provést výběr typu snímače podle nabídky z Katalogu.

 

 

Výběr jmenovité kapacity

Cílem je odhad reální zátěže na každém vážícím bodě v průběhu celého vážního procesu a životnosti systému, včetně mezních situacích. Výběr vhodné kapacity provedeme s dostatečnou bezpečnostní rezervou.

 

Při stanovení kapacity snímače bereme v úvahu následující parametry:

 

 

Jmenovitá kapacita snímače = k x hrubá hmotnost / N

 

kde N je počet opěrných bodů (snímačů)

k bezpečnostní koeficient jehož hodnota volíme mezi 1,25 a 2,2.

 

Parametr „k' nazýváme bezpečnostní koeficient, který zvětší kapacitu snímače o 25% až 120% teoretické hodnoty podle toho, za jakých podmínek probíhá vážení:

 

Příklad: Pro statické zatěžování nádob ve vnitřním prostoru je doporučeno použít k=1,5 a kapacitu (váživost) snímačů zaokrouhlit nahoru na vhodnou kapacitu snímače podle katalogové nabídky.

 

 

Další příklady nejběžnějších aplikaci:

 

Poznámka: Pokud mrtvá zátěž je větší než 50% hrubé hmotnosti, doporučuje se zvětšit bezpečnostní koeficient na k = 2. Takový systém pravděpodobně obsahuje velké motory, příslušenství nebo ohřívací systém, atd. a je pravděpodobné, že hmotnost na snímačích nebude rovnoměrně rozložena.

 

Všeobecně lze říci, že snímače sil mohou být kapacitně předimenzovány až na dvojnásobek vážené hmotnosti bez ztráty přesnosti vážení. Jedná se o zcela běžnou praxi u vážících aplikací a jedinou věc kterou je nutné brát na zřetel je citlivost použitého elektronického indikátoru tak, aby velikost výstupních μV/d byla postačující.

 

 

Otázka pracovního prostředí:

V praxi existuje zpravidla několik provedení snímačů sil se shodnou jmenovitou kapacitou. Zde je nutné provést výběr s ohledem na pracovní prostředí ve kterém snímač sil bude pracovat:

 

Konečný výběr snímače:

Nakonec se pokuste si zodpovědět následující otázky a pokud je to nutné zkorigovat konečný výběr nominální kapacity snímače: