Zapojení jednotek DAT400 a DAT500

Zapojení jednotek DAT400 a DAT500

Jednotka DAT400 - určená k připevnění na DIN lištu (DIN 46277). Upevnění vodičů je realizováno zakrytovanou svorkovnicí (krok = 5mm). Její rozměry jsou 106 x 90 x 58 mm (d x v x h), váha 230g, IP20.

Jednotka DAT500 je vyrobena pro zabudování do panelu (otvor 92 x 44mm). Upevnění vodičů je realizováno výsuvnou svorkovnicí (krok = 5mm). Rozměry jsou 96 x 48 x 120mm (d x v x h), váha 250g, čelní krytí IP51.

Číslo svorky Funkce Číslo svorky Funkce
1 Výstup 1 13 -In S
N
Í
M
A
Č
2 Výstup 2 14 +In
3 Spol. svorka výstupů 15 +Sense
4 Vstup 1 16 -Sense
5 Vstup 2 17 -Out
6 Spol. svorka vstupů 18 +Out
7 Nezapojen 19 -Rx R
S
4
8
5
8 +24 Vdc 20 +Rx
9 -24 Vdc 21 -Tx
10 Proudový výstup A
N
A
L
O
G
22 +Tx
11 Napěťový výstup 23 GND
12 GND pro proudový a napěťový výstup 24 Nezapojen R
S
2
3
2
    25 GND
    26 Rxd
      27 Txd

Číslo svorky Funkce Číslo svorky Funkce
1 +24 Vdc Výstup 1 13 Výstup 1
2 -24 Vdc Výstup 2 14 Výstup 2
3 Proudový výstup A
N
A
L
O
G
15 Spol. svorka výstupů
4 Napěťový výstup 16 Vstup 1
5 GND pro proudový a napěťový výstup 17 Vstup 2
6 Txd R
S
2
3
2
18 Spol. svorka vstupů
7 Rxd 19 -In S
N
Í
M
A
Č
8 GND (RS323 i RS485) 20 +In
9 +Tx R
S
4
8
5
21 +Sense
10 -Tx 22 -Sense
11 +Rx 23 -Out
12 -Rx 24 +Out


 Na vstupy přivedeme +pól napájecího a na jejich společnou svorku přivedeme -pól. Napájecí napětí je 24 Vdc. Na společnou svorku výstupů přivedeme napětí, které požadujeme na výstupu v sepnutém stavu. Zatížení výstupů nesmí být větší než 24 Vdc/100mA. Obdobně je tomu taky u DAT500, zapojení se liší pouze v číslování svorek.