Atex

Snímač sil M190i ATEX

Single point tenzometrický snímač sil M190i Ex s rozsahem kapacit od 15 kg do 400 kg. Vhodný do aplikací jako jsou průmyslové platformové váhy do 600 x 600 mm, vážení dávkovací nádob nebo do plnících a balících strojů do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M300 ATEX

Ohybový tenzometrický snímač sil M300 Ex s rozsahem kapacit od 5 kg do 500 kg. Snímač je vyrobený z nerezové oceli. Používá se pro vážení nádrží, zásobníků a sil nebo v aplikaci šnekových a pásových vah do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M340 ATEX

Ohybový tenzometrický snímač sil M340 Ex s rozsahem kapacit od 15 kg do 1500 kg. Používá se pro platformové váhy na 4 snímačích nebo při vážení sil, zásobníků a nádrží anebo v aplikaci šnekových a pásových vah do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M350 ATEX

Střihový tenzometrický snímač sil M350 Ex s rozsahem kapacit od 300 kg do 5 000 kg. Používá se pro vážení silových nádob, zásobníků a nádrží nebo v aplikaci šnekových a pásových vah, jednoúčelových strojů do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M420 ATEX

Tlakový tenzometrický snímač sil M420 Ex s rozsahem kapacit od 2,5 t do 30 t. Snímač je vyrobený z nerezové oceli. Používá se pro vážení nádrží, zásobníků a sil s požadavkem na nízkou výšku nebo v jednoúčelových stojích do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M460 ATEX

Dvojitě střihový tenzometrický snímač sil M460 Ex s rozsahem kapacit od 5 t do 100 t. Snímač je vyrobený z nerezové oceli. Používá se pro velmi přesné vážení nádrží, tanků, zásobníků a vysokokapacitních sil do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M650 ATEX

Tahový-tlakový tenzometrický snímač sil M650 Ex s rozsahem kapacit od 50 kg do 2500 kg. Snímač je vyrobený z nerezové oceli. Používá se v jeřábové a zdvihací technice, pro vážení zavěšených násypek, pásových nebo šnekových vah a hlavně v asfaltovnách a betonárkách do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M740 ATEX

Tlakový tenzometrický snímač sil M740 Ex s rozsahem kapacit od 15 t do 600 t. Snímač je vyrobený z nerezové oceli s vysokým krytím IP68 nebo IP69K. Používá se pro mostní váhy (automobilové i železniční) nebo pro vysoko-kapacitní sila do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M750 ATEX

Dvojitě střihový tenzometrický snímač sil M750 Ex s rozsahem kapacit od 7,5 t do 30 t. Snímač je vyrobený z nerezové oceli, hermeticky uzavřen svařováním, krytí IP68 (EN 60529). Používá se pro velmi přesné vážení nádrží, tanků, zásobníků a silových nádob.

Zobrazit

Snímač sil MPIN ATEX

Zakázkově vyráběný čepový snímač sil MPIN Ex (princip dvojitě střihového tenzometrického snímače sil). Snímač se vyrábí na zakázku podle dodaných rozměrů, požadované kapacity a volitelných rozšíření, dle požadavků klienta.

Zobrazit

MCT S 1302

Více-komponentní dávkovací jednotka MCT S 1302 do prostředí ATEX zóna 2 (plyn) nebo 22 (prach). Používá se pro řízení procesu dávkování bez nutnosti použíti PLC. Do paměti jednotky je možné naprogramovat 100 různých receptur (možnost rozšířit paměť na 1000 receptů). V každém receptu je možné provést až 20 posloupných kroků nebo nastavit opakovací cyklus.

Zobrazit

X24-ACMi-SA

Vysílací modul X24-ACMi-SA je schválený pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2 nebo zóny 1. Slouží pro převod signálu od snímače sil (rozsah ± 3.2 mV/V) a přenos do systému X24 nebo T24. Přenosová rychlost je nastavitelná s maximem 200 Hz.

Zobrazit

X24-HD

Ruční přijímací modul X24-HD je schválený pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2 nebo zóny 1. Slouží pro zobrazení naměřených hodnot z vysílačů pro tenzometrické snímače buď ze systému X24 (ATEX zóna) nebo T24 (bezpečná zóna).

Zobrazit

X24-SAe

Vysílací OEM deska X24-SAe je schválená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2, zóny 1, zóny 21 nebo zóny 22. Slouží pro převod signálu od snímače sil (rozsah ± 3.2 mV/V) a přenos do systému X24 nebo T24. Je vhodný pro zabudování do zařízení.

Zobrazit