Atex

Snímač sil M190i ATEX

Single point tenzometrický snímač sil M190i Ex s rozsahem kapacit od 15 kg do 400 kg. Vhodný do aplikací jako jsou průmyslové platformové váhy do 600 x 600 mm, vážení dávkovací nádob nebo do plnících a balících strojů do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M300 ATEX

Ohybový tenzometrický snímač sil M300 Ex s rozsahem kapacit od 5 kg do 500 kg. Snímač je vyrobený z nerezové oceli. Používá se pro vážení nádrží, zásobníků a sil nebo v aplikaci šnekových a pásových vah do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M340 ATEX

Ohybový tenzometrický snímač sil M340 Ex s rozsahem kapacit od 15 kg do 1500 kg. Používá se pro platformové váhy na 4 snímačích nebo při vážení sil, zásobníků a nádrží anebo v aplikaci šnekových a pásových vah do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M350 ATEX

Střihový tenzometrický snímač sil M350 Ex s rozsahem kapacit od 300 kg do 5 000 kg. Používá se pro vážení silových nádob, zásobníků a nádrží nebo v aplikaci šnekových a pásových vah, jednoúčelových strojů do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M420 ATEX

Tlakový tenzometrický snímač sil M420 Ex s rozsahem kapacit od 2,5 t do 30 t. Snímač je vyrobený z nerezové oceli. Používá se pro vážení nádrží, zásobníků a sil s požadavkem na nízkou výšku nebo v jednoúčelových stojích do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M460 ATEX

Dvojitě střihový tenzometrický snímač sil M460 Ex s rozsahem kapacit od 5 t do 100 t. Snímač je vyrobený z nerezové oceli. Používá se pro velmi přesné vážení nádrží, tanků, zásobníků a vysokokapacitních sil do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M650 ATEX

Tahový-tlakový tenzometrický snímač sil M650 Ex s rozsahem kapacit od 50 kg do 2500 kg. Snímač je vyrobený z nerezové oceli. Používá se v jeřábové a zdvihací technice, pro vážení zavěšených násypek, pásových nebo šnekových vah a hlavně v asfaltovnách a betonárkách do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M740 ATEX

Tlakový tenzometrický snímač sil M740 Ex s rozsahem kapacit od 15 t do 600 t. Snímač je vyrobený z nerezové oceli s vysokým krytím IP68 nebo IP69K. Používá se pro mostní váhy (automobilové i železniční) nebo pro vysoko-kapacitní sila do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zobrazit

Snímač sil M750 ATEX

Dvojitě střihový tenzometrický snímač sil M750 Ex s rozsahem kapacit od 7,5 t do 30 t. Snímač je vyrobený z nerezové oceli, hermeticky uzavřen svařováním, krytí IP68 (EN 60529). Používá se pro velmi přesné vážení nádrží, tanků, zásobníků a silových nádob.

Zobrazit

Snímač sil MPIN ATEX

Zakázkově vyráběný tenzometrický čepový snímač sil MPIN Ex (princip dvojitě střihového tenzometrického snímače sil). Snímač se vyrábí na zakázku podle dodaných rozměrů, požadované kapacity a volitelných rozšíření, dle požadavků klienta.

Zobrazit

MCT S 1302

Více-komponentní dávkovací jednotka MCT S 1302 do prostředí ATEX zóna 2 (plyn) nebo 22 (prach). Používá se pro řízení procesu dávkování bez nutnosti použíti PLC. Do paměti jednotky je možné naprogramovat 100 různých receptur (možnost rozšířit paměť na 1000 receptů). V každém receptu je možné provést až 20 posloupných kroků nebo nastavit opakovací cyklus.

Zobrazit

X24-ACMi-SA

Vysílací modul X24-ACMi-SA je schválený pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2 nebo zóny 1. Slouží pro převod signálu od snímače sil (rozsah ± 3.2 mV/V) a přenos do systému X24 nebo T24. Přenosová rychlost je nastavitelná s maximem 200 Hz.

Zobrazit

X24-HD

Ruční přijímací modul X24-HD je schválený pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2 nebo zóny 1. Slouží pro zobrazení naměřených hodnot z vysílačů pro tenzometrické snímače buď ze systému X24 (ATEX zóna) nebo T24 (bezpečná zóna).

Zobrazit

X24-SAe

Vysílací OEM deska X24-SAe je schválená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2, zóny 1, zóny 21 nebo zóny 22. Slouží pro převod signálu od snímače sil (rozsah ± 3.2 mV/V) a přenos do systému X24 nebo T24. Je vhodný pro zabudování do zařízení.

Zobrazit

Izolační oddělovač D5263S

Jednokanálový izolační oddělovač D5263S  pro tenzometrické snímače sil je vhodný pro aplikace vyžadující úroveň SIL 2 (podle IEC 61508:2010) v bezpečnostních systémech pro vysoce riziková průmyslová odvětví. Funguje jako transparentní galvanicky izolované rozhraní instalované mezi indikátorem vážení v bezpečné zóně a snímačem sil v zoně s nebezpečím výbuchu (ATEX).

Zobrazit