Jak správně vybrat tenzometrický snímač sil

Jak správně vybrat tenzometrický snímač síly?

Prvně je třeba určit požadované důležité parametry systému.

Tyto parametry jsou :

a) Celková hmotnost systému : je to hmotnost celé sestavy ( sila, platformy, tažného zařízení apod.) při maximálním zatížení měřenou zátěží
b) Typ systému : určuje co a v jaké podobě budeme vážit ( písek v silu, automobily na mostní váze, bedny na háku apod. ). 
c) Počet použitých snímačů : je odvozen od typu systému a celkové hmotnosti.
d) Prostředí ve kterém bude systém pracovat : požadavky na stupeň krytí před vlhkostí ( IPxx ), výbušné prostředí ( ATEX ), prostředí s nepříznivými teplotami apod.
e) Ostatní parametry : požadovaná přesnost systému, výstup a napájení snímače, viskozní tlumení apod.


Celková hmotnost systému :


Jedná se o základní parametr systému. Dosáhneme jej sečtením maximální hmotnosti měřeného tělesa ( látky ) a tzv. mrtvé hmotnosti ( hmotnost prázdného sila, tažného zařízení, platformy apod. ) Vždy uvažujeme s nutnou rezervou ( alespoň 1,2 násobek ). Rozpis váživostí zde.


Typ systému :


Nejčastější aplikace našich tenzometrických snímačů sil jsou:
(Snímače sil zde neuvedené jsou specifické a jejich užití bývá způsobeno nestandardním požadavkem)

Sila, zásobníky a nádrže stojící na nohou :
Pro tyto aplikace se nejvíce hodí snímače tlakové (M740) a střihové (M350M460M700M750)
Mostní váhy a nájezdové plošiny :
Doporučujeme hlavně snímač M740.
Platformy :
Pro platformové váhy jsou určeny snímače typu Single point (M104M105M120M140M190M200M230M240M250M260), pro vícesnímačové platformy jsou vodné snímače M300M340 a M350.
Závěsné váhy :
Pro tyto aplikace jsou určeny snímače M530M540 a M650. Lze využít snímačů M300M340 a M350, bude-li použito vhodného příslušenství.

K tomu, aby se snímače co nejvíce přizpůsobily Vašim požadavkům slouží ucelená nabídka příslušenství a doplňků.

Pozn.  Snímače sil zde neuvedené jsou specifické a jejich užití se odvíjí od nestandardních požadavků.


Počet tenzometrických snímačů sil :


Počet tenzometrických snímačů sil je odvozen od konstrukčních požadavků na systém. V případě použití na platformy je standardní počet snímačů jeden (single point), nebo čtyři, případě speciálních měření se používá i dvojsnímačových platforem. U mostních vah je standardní počet 4, nebo 8 snímačů. Obdobně je tomu i u nosičů břemene stojících na nohou (sila, zásobníky apod.), u kterých se méně často používá i troj a šestisnímačových sestav. Pro závěsné váhy je v drtivé většině nejvýhodnější použít jeden snímač k tomu určený.

Prostředí ve kterém bude systém pracovat :

Dle stupně krytí :
s ochranou před vlhkostí do 95% : M105M120
s krytím IP65 : M200
s krytím IP66 : M104M140M190aM230M240M250M260M350aM350nM530M540M610
s krytím IP67 : M750
s krytím IP68 : M190iM300M340M350iM460M650M700M740

Dle použitelnosti v prostorech s nebezpečím výbuchu ( dle ATEX ) :
Všechny naše snímače, které je možno certifikovat označením : 
II 1 GD EEx ia IIC T4..T6 IP65 Ta: 85°C

Snímače, které nabízíme i s certifikací dle 94/9/ES ( ATEX ) :
M300i-ExM340i-ExM350i-ExM460-ExM650-ExM740-ExM750i-Ex.

V případě zájmu o tyto snímače je třeba počítat s mírně prodlouženou dodací dobou způsobenou nutností certifikace snímačů.

Dle použitelnosti v prostorech se zvětšenou teplotou prostředí :
Naše snímače mají standardní garantovaný rozsah provozních teplot v rozmezí -10 ... +40oC, tak jak to ukládá norma EN 45 501 ( rozmezí 50oC pro provozní teploty ).
Pro použití do prostor s extrémnějším teplotním rozsahem teplot ( -30 ... +150oC ) jsou určeny specielní snímače M350HT a M740HT (další informace - viz. kontakty)

Dle použitelnosti v prostorech s agresivní atmosférou :
V průmyslu často vyvstává potřeba snímače odolného proti destruktivnímu působení různých dezinfekčních ( potravinářství ), odmašťovacích ( hutnictví ), nebo jiných agresivních chemikálií.
Proti působení těchto látek jsou chráněny všechny naše snímače s krytím IP68, které jsou vyrobeny z velmi kvalitní nerezové oceli. Slabším článkem se stává kabel, který je třeba, závislosti na typu a rozsahu působení, dodatečnou izolací proti těmto vlivů chránit (např. ocelovou flexitrubkou).


Ostatní parametry :

Požadovaná přesnost systému :
Přesnost systému je údaj, který je závislý na mnoha faktorech. Naše zařízení jsou v souladu s normou EN 45 501, takže dosahují velmi příznivých přesností.
Základní parametr rozlišovacích schopností je minimální dílek. Vyhodnocovací jednotky mají počty dílků mnohonásobně větší, než snímač, které se tímto stávají omezujícím článkem systému. Použijeme-li jeden snímač, uvažujeme, že minimální dílek systému se rovná minimálnímu dílku snímače ( v materiálech značeného Vmin ). V případě vícesnímačové sestavy platí vzorec :

kde:

vmin ... minimální dílek jednoho snímače snímače
v ... minimální dílek celého systému
N ... počet snímačů v systému


Výstup a napájení snímače :
Snímače z naší nabídky jsou standardně napájeny napětím 5V, nebo 10V, maximální napájecí napětí je 15V. Standardní výstup ze snímače ( nominální citlivost je 2mV/V ) je analogový, napětí v řádu jednotek, až desítek milivoltů.
Pro případy potřeby výstupu digitálního nabízíme snímač M740D, mající výborné vlastnosti snímače M740, které ještě umocňuje výhodami digitálního výstupu. Tento snímač je napájen napětím 7,5 až 15V a komunikuje skrze rozhraní RS-485.

Rychlé měření ( měření s nutnosti mechanického tlumení ) :
Někdy je zapotřebí, aby snímač byl schopen měření velice rychlého, nebo měření s velmi netypickým průběhem. Pro tyto účely jsou vhodné snímače M200 a M260.
Oba dva se skládají ze snímače a plechové vaničky, ve které je snímač uložen a obalen silikonovým olejem. Tento olej funguje jako filtr krátkodobých nárazů a jiných parazitních dynamických jevů a stabilizuje snímač. Také jej chrání a prodlužuje jeho životnost.