Přehledová tabulka snímačů dle rozsahu měřené hmotnosti

  poznámka 0,3 - 1,2 kg 2 - 5 kg 7,5 - 30 kg 30 - 60 kg 60 - 150 kg 150 - 250 kg 250 - 300 kg 300 - 400 kg 400 - 500 kg 0,5 - 1 t 1 - 3 t 3 - 5 t 5 - 7 t 7 - 10 t 10 - 20 t 20 - 30 t 30 - 50 t 50 - 100 t < 100 t
102     x x x                              
104   x x                                  
105     x                                  
120       x x                              
140     x x x x                            
160       x x x                            
190 *       x x x x x                      
200     x x                                
230       x x                              
240     x x x                              
250         x x x                          
260     x x x x x                          
300 *   x x x x x x   x                    
340 *     x x x x x x x x x                
350 *               x x x x x   x          
420 *                       x x   x x      
460 *                         x x x x x x  
490                                   x x x
530                                 x      
540                       x x x x          
610         x x   x   x   x                
620         x x x x     x x x x            
630         x x x x     x x                
650 *             x x x x x x x x          
700                               x x x x x
730                                 x x    
730D                                 x x    
740 (15–60t) *                             x x x x  
740 (100–400t) *                                     x
740D                               x x x x  
740HT                               x x x x  
750 *                           x x x      

Některé typy snímačů (v předcházející tabulce označeny *) nabízíme také v provedení s certifikátem nevýbušného provedení podle ATEX 100a.