Zapojení snímačů sil

Tenzometrický snímač síly je odporový můstek, který se rozvažuje při zatížení snímače. Většinou ze snímače vede kabel se 4-mi nebo 6-ti vodiči. Snímače se 4-mi vodiči předpokládají, že vyhodnocovací jednotka bude poblíž (např. obchodní váha, která má integrovaný snímač přímo u vyhodnocení) . Dvěma vodiči se napájí můstek ze zdroje napětí (přímo vyhodnocovací jednotka nebo externí zdroj) a dalšími dvěmi vodiči se snímá signál, který je přímo úměrný změně hmotnosti nebo síly působící na snímač. Pro účely měření v praxi lze uvažovat, že vztah mezi silou (hmotností) působící na snímač a změnou výstupního napětí ze snímače je lineární (viz. tabulka charakteristik u každého snímače). Případné další dva vodiče slouží jako měřicí vodiče kterými se měří napájecí napětí přímo u snímače a umožňuje korigovat změny napájecího napětí, přímo vyhodnocovací jednotkou. Znamená to, že je nutné mít speciální vyhodnocovací elektroniku pro efektivní využití těchto dalších dvou vodičů (nazívané SENSE).

V případě, že snímač je 6-ti vodičový a nepoužívá se tato elektronika, potom je nutné spojit napájecí vodiče a SENSE vodiče a to vždy +Napájení s +SENSE a -Napájení s -SENSE. Snímače UTILCELL se napájí nominálně 10V ss. Při nominální citlivosti snímače 2 mV/V, bude potom maximální výstupní napětí 20mV ( 2mV/V x 10V = 20mV). Jelikož přesné citlivosti 2mV/V nemusí být docíleno, snímače jsou dodávány s informací o hodnotě citlivosti ( např. 1,9855 mV/V) takže lze znát přesně maximální výstupní napětí ze snímače, samozřejmě, pokud se nezmění délka vodiče, protože tato citlivost je také závislá na tomto parametru. Kabel snímače je stíněný, a je nutno vědět, že na straně snímače, stínění néní zapojeno na kostru snímače . Přesto, na straně vyhodnocovací jednotky je nutno dbát na správné zapojení stínění, protože při tak malém signálu ze snímače, i slabé indukce do vodiče mohou znehodnotit měření.

Další informace: